+386 2 608 09 01 pomočnica ravnatelja / +386 31 713 139 dežurna igralnica, +386 31 784 068 oddelek Kometi (v šoli) nina.brezner@osrace.net

Ekovrtec je sestavni del ekošole. Z vsebinami zgodnjega naravoslovja vpliva na vzgojno-izobraževalno delo otrok in tako razvija vrednote. Ena najpomembnejših je odnos do narave, okolja in družbe.

Cilji, ki jih uresničuje ekovrtec:

  • vzgoja za okoljsko odgovornost,
  • razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov,
  • vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju,
  • spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej,
  • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija).

Vsako leto je za potrditev eko zelene zastave potrebno sodelovanje v dveh tematskih sklopih, ki sta obvezna. V šolskem letu 2015/2016 sta to »Odpadki« in »Voda«. V skupini Mehurčki se bo ob tem izvajal še tematski sklop »Ptice pevke v mojem kraju”, v skupinah Lunice in Mavrice “Zdrav življenjski slog” in v skupini Kometi “Zeliščni vrt skozi zeliščarski-vrtnarski dnevnik” . Sodelovali bomo tudi pri projektih »Ekobranje za ekoživljenje« ter »Šport in špas«. Vsi projekti in tematski sklopi ekovrtca potekajo vse šolsko leto.

Več o projektu na: http://ekosola.si/