+386 2 608 09 01 pomočnica ravnatelja / +386 31 713 139 dežurna igralnica, +386 31 784 068 oddelek Kometi (v šoli) nina.brezner@osrace.net

Vpis

V vrtec praviloma sprejemamo otroke v obdobju od zaključka porodniškega dopusta staršev do vstopa otroka v šolo. Otroka lahko vpišete v program vrtca s prijavo na posebnem obrazcu, ki je na razpolago v Enoti vrtca pri OŠ Rače, Ul. Lackove čete 17, Rače, in na spodnji...

Dokumenti

Poročilo o realizaciji LDN Enote vrtca pri OŠ Rače za šolsko leto 2019/2020 Letni delovni načrt vrtca za šolsko leto 2020/2021 Publikacija Enote vrtca pri OŠ Rače za šolsko leto 2020-2021 Kurikulum za vrtce ZAKONODAJA IN PRAVILNIKI Zakon o vrtcih Usmerjanje otrok s...

Zgodovina

Organizirano delo s predšolskimi otroki se je v Račah začelo že med drugo svetovno vojno. Po vojni se je vzgojno delo nadaljevalo v “Domu igre in dela” (DID). Navkljub našim prizadevanjem nismo uspeli izbrskati v Pokrajinskem arhivu v Mariboru in Zavodu za...

Predstavitev

Naslov vrtca: Ulica Lackove čete 17, 2327 Rače Telefon vrtca: +386 2 608 09 01 pomočnica ravnatelja +386 2 608 09 02 oddelek jaslic +386 31 713 139 dežurna igralnica +386 31 784 068 oddelek Kometi (v šoli) Ravnatelj: Rolando Lašič Elektronski naslov ravnatelja:...