Ekovrtec je sestavni del ekošole. Z vsebinami zgodnjega naravoslovja vpliva na vzgojno-izobraževalno delo otrok in tako razvija vrednote. Ena najpomembnejših je odnos do narave, okolja in družbe.

Cilji, ki jih uresničuje ekovrtec:

  • vzgoja za okoljsko odgovornost,
  • razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov,
  • vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju,
  • spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej,
  • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija).

Več o projektu na: http://ekosola.si/

 

Dostopnost