Poročilo o realizaciji LDN Enote vrtca pri OŠ Rače za šolsko leto 2022/2023 (nelektorirano)

Letni delovni načrt vrtca za šolsko leto 2023/2024

Kurikulum za vrtce

Publikacija Enote vrtca pri OŠ Rače za šolsko leto 2023/2024

Program razvoja vrtca 2020-2025

ZAKONODAJA IN PRAVILNIKI

Zakon o vrtcih

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami

GDPR:

 

CENE PROGRAMOV

Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev – 1. marec 2023

1. 3. 2023

Prvo starostno obdobje: 602,00€
Kombinirani oddelki: 470,00€
Drugo starostno obdobje: 455,00€
Dnevni strošek živil: 2,52€

1. 5. 2022

Prvo starostno obdobje: 530,00€
Kombinirani oddelki: 400,00€
Drugo starostno obdobje: 380,00€
Dnevni strošek živil: 2,10€

1. 3. 2021

Prvo starostno obdobje: 492,00€
Kombinirani oddelki: 370,00€
Drugo starostno obdobje: 350,00€
Dnevni strošek živil: 2,00€

1. 3. 2019

Prvo starostno obdobje: 467,50€
Kombinirani oddelki: 352,00€
Drugo starostno obdobje: 330,00€
Dnevni strošek živil: 2,00€

1. 9. 2017

Prvo starostno obdobje: 425,00€
Kombinirani oddelki: 320,00€
Drugo starostno obdobje: 300,00€
Dnevni strošek živil 1. starostno obdobje: 1,63€
Dnevni strošek živil 2. starostno obdobje in komb.: 1,96€

1. 9. 2016

Prvo starostno obdobje: 400,58€
Kombinirani oddelki: 320,64€
Drugo starostno obdobje: 280,80€
Dnevni strošek živil 1. starostno obdobje: 1,65€
Dnevni strošek živil 2. starostno obdobje in komb.: 1,74€

1. 2. 2015

Prvo starostno obdobje: 400,58€
Kombinirani oddelki: 320,64€
Drugo starostno obdobje: 280,80€
Dnevni strošek živil 1. starostno obdobje: 1,65€
Dnevni strošek živil 2. starostno obdobje in komb.: 1,74€

 

Dostopnost