V vrtec praviloma sprejemamo otroke v obdobju od zaključka porodniškega dopusta staršev do vstopa otroka v šolo. Otroka lahko vpišete v program vrtca s prijavo na posebnem obrazcu, ki je na razpolago v Enoti vrtca pri OŠ Rače, Ul. Lackove čete 17, Rače, in na spodnji povezavi. Prijave sprejemamo vse leto, najmanj enkrat letno, praviloma v mesecu marcu pa povabimo k vpisu vse, ki želijo svoje malčke v naš vrtec vključiti z novim šolskim letom (od 1. 9. dalje). Če je v vrtec vpisanih več otrok kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.

OBRAZCI

 

VPIS NOVINCEV ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

 

PRAVILNIKI

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in postopku vpisa, vključitve ter sprejema otrok v javna vrtca na območju občine Rače – Fram (MUV št. 2 – 9. 2. 2024)

P R A V I L N I K o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in postopku vpisa, vključitve ter sprejema otrok v javna vrtca na območju občine Rače-Fram (MUV št. 4 – 28. 2. 2018)

PRAVILNIK o kriterijih in postopku vpisa, vključitve ter sprejema otrok v javna vrtca na območju občine Rače-Fram (MUV št. 24 – 7. 9. 2017)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok iz občine Rače-Fram, ki niso vključeni v javne ali zasebne programe predšolskega varstva (MUV št. 9 – 18. 5. 2015)

Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok iz občine Rače-Fram, ki niso vključeni v javne ali zasebne programe predšolskega varstva (MUV št. 4 – 28. 2. 2013)

Dostopnost