DIETNA PREHRANA Vsako leto se v našem vrtcu srečujemo z novimi primeri priprave dietne hrane, kar pomeni, da se število otrok, alergičnih na določeno živilo, iz leta v leto povečuje. V otroškem obdobju se pogosto razvijejo alergije na kravje mleko, jajca, redkeje na pšenično moko, arašide, citruse, ….. Najpogostejše težave, ki jih povzročajo alergeni se pokažejo na prizadetosti prebavil (afte, celiakija, gastroenteritis, kolitis), na koži  (ekcem, urtikarije) in na dihalih (astma, alergijski nahod). Za otroke, ki potrebujejo dietno prehrano, se vrtec prilagaja dieti, ki jo predpiše zdravnik specialist, kar pomeni, da morajo starši pridobiti zdravniško potrdilo in usmeritve za dietno prehrano. Pri alergiji na določeno živilo je dieta z izključitvijo znanega alergena najpomembnejši način zdravljenja. Dietna obravnava poteka individualno za vsakega otroka posebej. Prehrana otroka mora biti premišljeno in skrbno načrtovana, še toliko bolj, če gre za otroka s prehransko alergijo. Če je le mogoče, jedilnike načrtujemo tako, da se otrok počuti čim manj drugačnega od sovrstnikov in prikrajšanega za določene jedi. V Enoti vrtca pri OŠ Rače pripravljamo dietno prehrano za vse otroke, za katere starši prinesejo izjavo o posebnostih otroka pri prehrani in zdravniško potrdilo otrokovega pediatra z navedbo dietne prehrane ali priporočila (potrdila) dietne posvetovalnice. Starši so dolžni vsako spremembo diete sproti javljati vzgojiteljicam otroka in vodji prehrane. DOLŽNOSTI STARŠEV Starši so dolžni opozoriti na prehranske posebnosti otroka z zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra ali dietne posvetovalnice:
  • še pred vstopom otroka v vrtec;
  • za vsako novo šolsko leto prinesti novo zdravniško potrdilo;
  • pisno ali ustno javljati spremembe v izvajanju diete;
  • v primeru, da dieta ni več potrebna, prinesti zdravniško potrdilo o prenehanju izvajanja diete.

Tradicionalni slovenski zajtrk Ministrstvo za zdravje – Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah
Dostopnost