Dokumenti

Poročilo o realizaciji LDN Enote vrtca pri OŠ Rače za šolsko leto 2022/2023 (nelektorirano) Letni delovni načrt vrtca za šolsko leto 2023/2024 Kurikulum za vrtce Publikacija Enote vrtca pri OŠ Rače za šolsko leto 2023/2024 Program razvoja vrtca 2020-2025 ZAKONODAJA IN...

Zgodovina

Organizirano delo s predšolskimi otroki se je v Račah začelo že med drugo svetovno vojno. Po vojni se je vzgojno delo nadaljevalo v “Domu igre in dela” (DID). Navkljub našim prizadevanjem nismo uspeli izbrskati v Pokrajinskem arhivu v Mariboru in Zavodu za...

Predstavitev

Naslov vrtca: Ulica Lackove čete 17, 2327 Rače Telefon vrtca: +386 2 608 09 01 (pomočnica ravnatelja za vrtec) +386 2 608 09 02 (oddelki I. starostnega obdobja) +386 2 608 09 05 (kuhinja) +386 31 713 139 (mobitel) Ravnatelj: Rolando Lašič Elektronski naslov...
Dostopnost